Samochody Ferrari w Genewie
fot. Agata Rzędowska

Parlament Europejski chce zakazu sprzedaży samochodów spalinowych już w 2035 roku. Czy polski sprzeciw będzie miał znaczenie?

Polscy politycy używają samochodu elektrycznego jako negatywnego przykładu ingerencji Unii w życie obywatelek i obywateli. Prześcigają się w argumentach mających udowodnić, że jest za wcześnie na takie zakazy. Jednak mimo tego, że zdania między głosującymi były podzielone, ostatecznie większość zdecydowała, że zakaz sprzedaży nowych spalinowych osobówek i vanów ma objąć wszystkie kraje UE. Aby regulacje zaczęły obowiązywać potrzebne jest jeszcze jedno głosowanie.

Zanim zacznie się era samochodu elektrycznego

Wokół zakazu sprzedaży samochodów spalinowych narasta wiele mitów. Poznaj najważniejsze założenia nowego rozporządzenia i etapy jego realizacji:

 • To część pakietu regulacyjnego „Fit for 55”;
 • Będzie dotyczyć sprzedaży wyłącznie nowych spalinowych samochodów osobowych i vanów;
 • Celem regulacji jest redukcja emisji CO2 z tego segmentu transportu o 100% względem roku 2021;
 • Dotyczy ona emisji powstających podczas jazdy;
 • Redukcja emisji pochodzących z całego cyklu życia pojazdów będzie wsparta odrębnymi przepisami;
 • Ustanowiono także cele pośrednie na rok 2030. Nowe samochody osobowe będą musiały emitować o 55% mniej CO2 względem roku 2021, a dostawczaki o połowę mniej – względem tego samego roku;
 • KE będzie monitorować czy występują rozbieżności pomiędzy deklarowanymi przez producentów wartościami emisji dwutlenku węgla, a faktyczną emisją i zużyciem paliwa;
 • Po 2035 roku będzie możliwe kupowanie używanych samochodów spalinowych;
 • W europarlamencie za zakazem głosowało 340 osób, przeciwko – 279, a 21 wstrzymało się od głosu;
 • Prace nad regulacją poprzedził trilog – uzgodnienia pomiędzy trzema organami: Radą Unii Europejskiej, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim;
 • Aby rozporządzenie weszło w życie potrzebna jest zgoda Rady Unii Europejskiej;
 • Nie muszą zgodzić się wszystkie państwa, wystarczy, że za zakazem opowie się połowa państw unijnych reprezentująca minimum połowę mieszkanek i mieszkańców UE;
 • Polska w czerwcu 2022 roku sprzeciwiała się wprowadzeniu zakazu;

Jan Huitema, sprawozdawca Komisji PE, podkreślił po głosowaniu, że nowe rozporządzenie zachęci do produkcji samochodów bezemisyjnych i niskoemisyjnych. Jego zdaniem i wyboru samochodu elektrycznego jako codziennego auta.

Wyznaczono ambitniejsze cele na rok 2030 oraz cel bezemisyjności na 2035 r., co jest konieczne, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Tak wytyczone cele są jasnym sygnałem dla przemysłu motoryzacyjnego. Wpłyną także na pobudzenie innowacyjności sektora i inwestycje. Ceny samochodów bezemisyjnych, koszty ich eksploatacji spadną, rozwinie się szybko także rynek pojazdów używanych”

Jan Huitema, sprawozdawca Komisji PE

Poprawka Ferrari

W głosowanych przepisach pozostała furtka dla niszowych producentów samochodów. W czerwcu 2022, nazwano ją „poprawką Ferrari”. Jeśli w roku kalendarzowym produkowanych jest od 1 tysiąca do 10 tysięcy samochodów osobowych albo do 22 tysięcy aut dostawczych, firma może być zwolniona z obowiązku osiągnięcia pośrednich celów redukcyjnych. Producenci, którzy wytwarzają mniej niż tysiąc nowych pojazdów rocznie – będą z przepisów zwolnieni.

Kto się boi samochodów elektrycznych?

Najwięcej oponentów znajdziemy po prawej stronie polskiej sceny politycznej. Solidarna Polska alarmuje, że przez zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych wzrosną składki za OC. Szefowa resortu klimatu, Anna Moskwa, uważa, że termin forsowany przez unię jest nierealny. Wśród uwag przeciwników są także takie, że samochody na prąd będą zwiększać zużycie energii elektrycznej, pojawią się problemy z dostępnością do pierwiastków niezbędnych do produkcji e-aut i baterii do nich.

Według unijnych analiz żaden z podnoszonych przez polskie polityczki i polityków argument przeciwko zakazowi nie ma merytorycznego uzasadnienia.

Custom Sidebar

You can set categories/tags/taxonomies to use the global sidebar, a specific existing sidebar or create a brand new one.