Grafika SCT Warszawa

15 rzeczy na temat warszawskiej strefy czystego transportu, które warto wiedzieć

26 stycznia 2023 br. prezydent Warszawy przedstawił szczegóły dotyczące utworzenia strefy czystego transportu (SCT). Trwają miejskie konsultacje w tej sprawie. Co warto wiedzieć o pierwszej stołecznej strefie?

1. Zacznie obowiązywać od lipca 2024 roku;

2. Strefa czystego transportu to nie to samo co strefa „tempo 30” – ta obejmie wybrane ulice w całym mieście, ominie arterie. Z kolei SCT będzie obowiązywać na wybranej części miasta i obejmie niektóre arterie;

3. Przedstawiony kształt SCT to propozycja – ostateczny będzie rozstrzygnięty dopiero po konsultacjach;

4. Regulacje obejmą osoby stale mieszkające w granicach strefy, turystów, podróżnych biznesowych. Przewidziano kilka wyłączeń;

5. Do strefy w pierwszej fazie nie wjadą najstarsze samochody benzynowe – mające 27 lat w momencie wejścia w życie przepisów i diesle starsze niż 18-letnie;

Etapy wdrażania strefy czystego transportu w Warszawie, grafika Miasta st. Warszawy

6. Cały proces tworzenia trefy podzielono na etapy realizowane w latach 2024 – 2032;

7. Ograniczenia nie będą obejmowały służb ratowniczych, policji, straży pożarnej, osób z niepełnosprawnościami i pojazdów komunalnych oraz historycznych (ubezpieczonych); szczególne przepisy będą dotyczyły seniorek i seniorów;

8. Uwzględniono wyjątki dla mieszkańców strefy. Wjazd autem niespełniającym kryteriów SCT będzie możliwy kilka razy w roku;

9. Tylko 200 autobusów nie spełnia dziś warunków drugiego etapu wprowadzania strefy (16- letnie diesle, spełniające normę emisji Euro 5);

10. Zakazy w pierwszej fazie SCT będą dotyczyć ok. 2% pojazdów poruszających się po Warszawie. Miasto nie podaje konkretnej liczby;

11. Utworzenie SCT ma pomóc wyeliminować zanieczyszczenie powietrza tlenkami azotu (NOx) oraz pyłami zawieszonymi (PM);

12. Miasto podkreśla, że nie chce by miejsce starych aut zajęły nowe.. Będzie dążyć do ograniczenia ruchu prywatnych samochodów w inny sposób;

13. Utworzenie stref czystego transportu w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. jest jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy;

14. Weryfikacja pojazdów w strefie będzie spoczywać w rękach straży miejskiej i policji. Miasto chce wprowadzić automatyczne odczyty tablic, będzie to wymagało korekty przepisów;

15. Warszawa będzie honorować nalepki uprawniające do wjazdu do SCT z innych miast.

Prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił prezentując założenia strefy, że nie jest to walka z kierowcami, ale o nowoczesne miasto.

Kwestia ustanowienia SCT jest, jak widać, przesądzona.

– Pytanie stawiane dziś mieszkankom i mieszkańcom miasta nie brzmi: czy robić strefę, ale jak ją robić – wyjaśniał wiceprezydent Michał Olszewski.

Do utworzenia w stolicy SCT obligują władze, tak naprawdę, dwa dokumenty: Krajowy Plan Odbudowy (KPO) oraz uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Kalendarz działań miasta i konsultacji w sprawie pierwszej strefy można obserwować na tym portalu.

Grafika SCT Warszawa

Custom Sidebar

You can set categories/tags/taxonomies to use the global sidebar, a specific existing sidebar or create a brand new one.